Fritids Fyris

På Fyris F finns det korttidstillsyn som har öppet mellan kl 7.00-17.00 och som kompletterar elevernas skoldag. Vi har öppet året runt och men stänger för helg och röda dagar. Korttidstillsyn är en LSS-insats (Lagen om stöd och service).

Den som är intresserad av detta alternativ kan kontakta programrektor för Fyris F:

Margareta Sundén

Programrektor
Fyris F och Fritids Fyris (korttidstillsyn)
Arbetsrum: E251
11 december 2017