Skolledning

Ola Rick

Rektor med enhetsansvar
Uppsala gymnasiesärskola
Arbetsrum: E251 (Fyris)
Arbetsrum: Rektorsexpeditionen, kanslihuset (Jälla)
11 december 2017