Studie- och yrkesvägledning

Om någon har behov av att komma i kontakt med SYV under sommaren så ber vi er kontakta Ola Rick, rektor.

Ola Rick

Rektor med enhetsansvar
Uppsala gymnasiesärskola
Arbetsrum: E251 (Fyris)
Arbetsrum: Rektorsexpeditionen, kanslihuset (Jälla)
11 december 2017