Bibliotek FYRIS

Uppsala gymnasiesärskola Fyris delar bibliotekslokal med Fyrisskolan och Tiundaskolan. Hit är du som elev välkommen för att läsa, studera eller bara vara en stund.

Skolbiblioteket har en viktig funktion i två av skolans uppdrag, att hjälpa eleven att

  • utveckla sin läs- och skrivförmåga.
  • utveckla sin digitala kompetens och förmåga att hantera information.

Öppettider:

Måndag: 8.15 – 16.00

Tisdag: 8.15 – 16.00

Onsdag: 8.15 – 15.00

Torsdag: 8.15 – 16.00

Fredag: 8.15 – 15.00

Bibliotekarie för Uppsala gymnasiesärskola Fyris finns på plats måndagar udda veckor och varje tisdag och onsdag. Övriga tider finns Fyrisskolans bibliotekarie i biblioteket.

Att låna

För att låna på biblioteket behöver du ett lånekort. Du använder samma lånekort som till Bibliotek Uppsala. Har du inget lånekort hjälper bibliotekarien dig att skaffa ett.

Låneregler

Lånetiden är 28 dagar. Behöver du behålla boken längre kan du låna om den. Prata med bibliotekarien så hjälper hen dig.

Om boken är försenad skickas det ut 2 påminnelser via e-post. En 3:e påminnelse skickas ut skriftligen. Om boken inte återlämnas skickas en räkning ut på 300 kr oavsett typ av bok.

Välkommen att besöka oss!

Hanna Forsell

Bibliotekarie
Uppsala gymnasiesärskola
18 december 2017